Schademelding
  • Daarmee kunnen wij contact met u opnemen!
  • Hoe is de schade ontstaan? Geef hierbij een uitgebreide omschrijving, denk aan wie het heeft gedaan, waar, en wat de omstandigheden waren.
  • Welke voorwerpen en/of wat is er beschadigd?
  • Uw gegevens worden strict vertrouwelijk behandeld.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, .
      Voor de schademelding is de aankoopnota van wat er beschadigd is nodig. Hiermee berekent de verzekeraar de actuele waarde. Ook is voor de uitbetaling de herstelofferte of herstelnota nodig.